Συμβόλαια Συντήρησης σε όλα μας τα έργα καθώς και σε έργα τρίτων

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη ( Συντήρηση ΤΟ&M ) , σχεδόν όλων των φ/β έργων που έχει εγκαταστήσει ως EPC. Ακόμα έχει αναλάβει και αρκετά φ/β έργα τρίτων που έχουν κατασκευαστεί από άλλη εταιρεία.

Οι υπηρεσίες συντήρησης είναι πάντα σύμφωνα με τα πρότυπα και την εικοσαετή και πλέον εμπειρία της, επάνω σε φωτοβολταϊκά έργα. Για περισσότερα { Βλέπε Συντήρηση Φωτοβολταϊκων } .