Ανθρώπινο δυναμικό

Όλα τα έργα και οι συντηρήσεις που αναλαμβάνει η SENERS πραγματοποιούνται από το έμπειρο στο χώρο των Φωτοβολταϊκών και της ενέργειας ανθρώπινο δυναμικό της. Σε κάθε έργο της SENERS, η τεχνική μελέτη, ο σχεδιασμός, η προμήθεια εξοπλισμού, η εγκατάσταση, η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται από το εξής τεχνικό προσωπικό:

 • Μανώλης Σούρσος – Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός. Ε.Τ. Athens , Β.Sc, Εl. Eng, N.Y.-USA, Master of Eng., El. Eng. Carleton U. Ottawa Canada 1981 (With scholarship in Microelectronics & Solar Cells)*
 • Θεοφάνης Μάργαρης – Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Master Ναυπηγού Μηχανικού ΕΜΠ.
 • Δημήτρης Κωστακόπουλος – Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός. Master of Engineering (Cardiff University, UK)
 • Νίκος Κυριαζής – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • Παναγιώτα Σούρσου – Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός. Master of Engineering (Cardiff University, UK)
 • Γκίκας Θωμάς – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών (Υποσταθμοί, Πεδία Χαμηλής Τάσης)

Τα βιογραφικά σημειώματα (CVs) του τεχνικού προσωπικού της SENERS είναι στη διάθεση του επενδυτή.

*Δημοσιεύσεις Κου Σούρσου (σχετικά με τα Φωτοβολταϊκά):

 • Improved performance polysilicon SIS solar cells, using spray deposited conductive oxides. 16th IEEE Photovoltaic Specialist Conference. San Diego California – U.S.A. 1982, p. 1243–1248
 • Conventional and induced junction solar cells on passivated polycrystalline silicon. 5th European Photovoltaic Specialist Conference 1983, p. 1108–1112
 • An innovative stand–alone PV/Hybrid. commercial installation in Greece for the Electrification of a Complex of Twelve Bungalows. Published in, 14th European Photovoltaic Solar Energy Conference, July 1997
 • Stand–alone PV Systems for Telecommunication Stations in Greece. 2nd World Conference and Exhibition on Photovoltaic Solar Energy Conversion. Vienna 6-10 July 1998
 • Technical feasibility and economic viability of a grid–connecter PV installation for low cost electricity production. Elsevier Science- Energy and Building 34 (p. 753-758) 2002
 • Techno-economic assessment of a stand-alone PV/Hybrid installation for low cost electrification of a tourist resort in Greece. Elsevier Science – Applied Energy 73 (p. 183-193) 2002
 • Techno economic assessment of a building-integrated PV system for electrical energy saving in residential sector. Elsevier Science-Energy and Building 35 (p. 757-762) 2003