Δραστηριότητες

Η ΣΕΝΕΡΣ δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς εφαρμογών των φωτοβολταϊκών, δηλαδή σε μικρά, μεσαία, ειδικών κατασκευών και κυρίως εφαρμογές που αφορούν φ/β επενδύσεις.
Η ΣΕΝΕΡΣ, προσφέρει κυρίως ολοκληρωμένες λύσεις ως EPC, με το κλειδί στο χέρι και παρέχει υπηρεσίες & υποστήριξη που περιλαμβάνουν:

  • Αξιολόγηση χώρου εγκατάστασης, ενεργειακή μελέτη και μελέτη εφαρμογής σύμφωνα με την περιοχή και μικροκλίμα.
  • Τεχνική υποδομή του χώρου εγκατάστασης, σύμφωνα με την χωροθέτηση του φ/β έργου.
  • Συνεργασία με τράπεζες και προετοιμασία σχεδίων και διαδικαστικών για νέα φ/β συστήματα ή φ/β πάρκα, για χρηματοδότηση.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού.
  • Παράδοση φ/β έργου.
  • Πιστοποίηση φ/β έργου από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα TUV, για να διαπιστώνεται η ποιότητα και επάρκεια του έργου, και ότι πληροί το βασικό E.U. πρότυπο ΕΝ 62446 : 2009 καθώς και τα επιμέρους που διέπουν την αξιοπιστία και διαχρονικότητα του φ/β πάρκου { Βλέπε Πιστοποιητικά }.
  • Συντήρηση και επισκευή φ/β έργων, βάση της εμπειρίας μας και των ευρωπαϊκών προτύπων.
  • Συνεργασία με επώνυμες Ασφαλιστικές εταιρείες, για κάλυψη των φ/β επενδύσεων.