Διασυνδεδεμένα

Τα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο της Δ.Ε.Η φωτοβολταϊκά συστήματα παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε κτίρια. Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται η χρήση συσσωρευτών για την αποθήκευση της πλεονάζουσας ενέργειας, καθώς αυτή διοχετεύεται κατευθείαν στο δίκτυο της Δ.Ε.Η., η οποία το αγοράζει έναντι μιάς ορισμένης τιμής.

Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα από το 1997.
Η ΣΕΝΕΡΣ, στα διασυνδεδεμένα φ/β συστήματα, διαθέτει εμπειρία από την δεκαετία του 90, αρχής γενομένης από την εγκατάσταση του διασυνδεδεμένου φ/β συστήματος ισχύος 4,5kWp στο 5ο Γυμνάσιο της Νίκαιας. Το σύστημα αυτό είναι και το πρώτο διασυνδεδεμένο στον Ελληνικό χώρο και εγκαινιάστηκε από τον τότε υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, στις 6 Ιουνίου 1997. Έκτοτε εγκατέστησε διάφορα μικρά διασυνδεδεμένα μέχρι το 2008 που ξεκίνησε και το πρόγραμμα Feed-In-Tariff, για μεγάλα φ/β έργα και Ηλιακές Στέγες { Βλέπε Αρχικές Εφαρμογές }.