Πιστοποιήσεις

Έχοντας πάντα ως βασικό άξονα την ποιότητα και διαχρονικότητα των φ/β συστημάτων και έργων της, με την έναρξη του Feed-In-Tariff, που αφορά φ/β επενδύσεις, από το 2009, η ΣΕΝΕΡΣ κάνει δειγματοληπτικές πιστοποιήσεις σε έργα της που αναλαμβάνει ως EPC, για την αξιοπιστία των φ/β έργων της και την συμβατότητα αυτών με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και κυρίως το ΕΝ 62446:2009. Από τον Ιανουάριο 2014, κάνει επίσης δειγματοληπτικές Πιστοποιήσεις, για τις υπηρεσίες της ως συντηρητής Ο&Μ (συντήρηση – επισκευές φ/β έργων) και ότι οι υπηρεσίες της πληρούν το πρότυπο ΕΝ 62446:2009, καθώς και τα επιμέρους.
Η ΣΕΝΕΡΣ, ως κατασκευαστής EPC και ως συντηρητής O&M, δίνει μεγάλη έμφαση στην αρτιότητα και ποιότητα των φ/β έργων, και στην πληρότητα των προτύπων. Ακόμα και έργα τρίτων που αναλαμβάνει ως συντηρητής Ο&Μ, εγγράφως ενημερώνεται ο επενδυτής, για τυχόν ελλείψεις και για την συμβατότητα ως προς τα πρότυπα. Για ένα φ/β έργο που πληροί τα πρότυπα, ο επενδυτής αισθάνεται ασφαλής, διότι το έργο του είναι διαχρονικά αξιόπιστο κι ακόμα εξασφαλίζεται περισσότερο έναντι τυχόντων ασφαλιστικών απαιτήσεων.

Πιστοποιητικά Συντηρήσεων (Ο&Μ)
Πιστοποιητικά Κατασκευών (EPC)

Η ΣΕΝΕΡΣ έχει πιστοποιηθεί από το 2004 με το πιστοποιητικό διαχείρισης EN ISO 9001:2008, για τον Μελέτη-Σχεδιασμό, Πώληση, Εγκατάσταση και Συντήρηση φ/β Συστημάτων. Επιπλέον έχει πιστοποιηθεί από την Aleo-Solar για την πώληση των υλικών της και συντήρηση έργων της.