Υλικά

Φ/Β Γεννήτριες (Πάνελ):

logo-aleo
ReneSola Debuts 300 W and 305 W High-Efficiency Poly Modules at SPI

Αντιστροφείς (Inverter):

SMA_Logo
ABB_logo

Kostal_logo solaredge

Καλώδια:

ELDRA

Η ΣΕΝΕΡΣ, λόγω των δραστηριοτήτων της, διατηρεί πάντα σε stock αρκετά υλικά και συσκευές, που απαιτούνται άμεσα για επισκευές και επιδιορθώσεις φ/β έργων, καθώς και υλικά για αυτόνομα φ/β συστήματα ή μικρά διασυνδεδεμένα φ/β συστήματα που είναι για αυτοκατανάλωση (Net Metering).
Όλα τα υλικά και οι συσκευές είναι από επώνυμους κατασκευαστικούς οίκους και κυρίως από την Ε.Ε.

Τα βασικότερα υλικά και συσκευές είναι:

  • Φ/Β γεννήτριες (πάνελ), διαφόρων μεγεθών και τύπων.
  • Συσκευές αποκατάστασης απώλειας ισχύος φ/β συστημάτων και πάρκων από το φαινόμενο PID – Offset boxes.
  • Αντιστροφείς (inverters) για μικρά διασυνδεδεμένα.
  • Αντιστροφείς (inverters) για αυτόνομα συστήματα.
  • Συσσωρευτές βιομηχανικού τύπου (δίβολτα στοιχεία), ανοικτού τύπου ή κλειστού τύπου (gel).
  • MC συνδετήρες, MC διακλαδωτές, δίοδοι, αντιυπερτασικά, καλώδια solar.