Η ΣΕΝΕΡΣ Α.Ε. είναι από τις πρώτες εταιρείες που υλοποιεί φ/β συστήματα Net metering  – αυτοπαραγωγή ή ιδιοπαραγωγή με το κλειδί στο χέρι (turn key). Αναλαμβάνει, από μερικά KWp για οικιακά, βιοτεχνικά μέχρι και μεγάλα βιομηχανικά έως  MWp,s.

Επίσης η ΣΕΝΕΡΣ, είναι από τις πρώτες εταιρείες, που  υλοποιεί και φ/β συστήματα εικονικού συμψηφισμού ( virtual  net metering)  σε αγροτικές εφαρμογές και κυρίως σε αντλιοστάσια.

Αναλαμβάνει την επιθεώρηση και μελέτη του χώρου εγκατάστασης των φ/β ( στέγη, δώμα, έδαφος ), σύνταξη φακέλου, διαδικασίες αδειοδότησης, καθώς επίσης και χρηματοδότηση των φ/β έργων μέσω συνεργαζόμενης τράπεζας.    

Όλα τα φ/β συστήματα της ΣΕΝΕΡΣ, πληρούν τα διεθνή πρότυπα όπως EN 62446 , IEC 62305 και επιπλέον όλα τα συστήματα προσωπικής ασφάλειας και ιδιοκτησιών( Health & Safety)

Η ΣΕΝΕΡΣ, είναι η μόνη εταιρεία που εγκαθιστά φ/β συστήματα net metering στα πρατήρια υγρών καυσίμων των ΕΛΠΕ ( ΕΚΟ & BP), τα οποία έχουν και ειδικές προδιαγραφές. Τα συστήματα αυτά. παραδίδονται αφού πρώτα επιθεωρηθούν – ελεγχθούν και πιστοποιηθούν από τον ανεξάρτητο φορέα TUV AUSTRIA.

Βλέπε πρόσφατα φ/β συστήματα net metering και πιστοποιητικά των.

Ακόμα, φ/β  συστήματα που εγκαθίστανται σε δώμα  με μόνωση, η ΣΕΝΕΡΣ  χρησιμοποιεί ειδική μεταλλική βάση εγκατάστασης,  για να μην τραυματίζεται η μόνωση.