Ηλεκτροφωταύγεια (electroluminescence imaging – EL photos), είναι η τεχνολογία που επιτρέπει και απεικονίζει την εσωτερική κατάσταση των φ/β γεννητριών. Εμφανίζει τυχόν εσωτερικά ελαττώματα των φ/β γεννητριών, τα οποία δεν είναι

Στα πλαίσια του προγράμματος net metering, η ΣΕΝΕΡΣ μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, ανέλαβε την εγκατάσταση φ/β συστημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια υγρών καυσίμων των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α,Ε. – ΕΛΠΕ. Όλα αυτά τα

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών της η ΣΕΝΕΡΣ έλαβε νέα πιστοποίηση για το αντικείμενο της Συντήρησης Φ/Β πάρκου στην Αττική, από την TUV Hellas. Οι υπηρεσίες Συντήρησης