Η ΣΕΝΕΡΣ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη με ISO 9001: 2015 από το 2004 ως κατασκευαστής φ/β έργων – EPC από την TUVHELLASS.A και TUVAUSTRIA. Επίσης, είναι πιστοποιημένη και ως συντηρητής φ/β έργων ( O&M ),από την TUVHELLASS.A.

Πιστοποιητικά Συντηρήσεων (Ο&Μ)

//

Πιστοποιητικά Κατασκευών (EPC)

//