Υπηρεσίες Συντήρησης & Επισκευών

//

Κάθε επένδυση προκειμένου να είναι αξιόπιστη διαχρονικά πρέπει να διαθέτει ποιοτικά υλικά, να είναι άρτια τεχνικά σχεδιασμένη και κατασκευασμένη, καθώς και να συντηρείται προληπτικά βάσει των απαραίτητων κανόνων και προτύπων. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για τις φ/β εγκαταστάσεις, που ανήκουν σε σχετικά νέες τεχνολογικές επενδύσεις και λειτουργούν σε ανοικτούς χώρους, όπου υπόκεινται σε όλες τις περιβαλλοντικές μεταβολές.

Η προληπτική τακτική συντήρηση ετησίως για κάθε φωτοβολταϊκό πάρκο αποτελεί βασική προϋπόθεση αφ΄ ενός για την αξιοπιστία της επένδυσης και αφ΄ ετέρου έναντι πιθανών ασφαλιστικών απαιτήσεων. Ιδιαίτερα επειδή, πρόκειται για νέα τεχνολογία, όπου τα όποια προβλήματα εμφανίζονται έπειτα από κάποια χρόνια λειτουργίας.

Η ΣΕΝΕΡΣ, αναλαμβάνει και πραγματοποιεί την ετήσια προληπτική συντήρηση, σύμφωνα με την πολυετή εμπειρία της σε φ/β έργα και πάντοτε σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 62446 : 2016 καθώς και τα επιμέρους που διέπουν τα φ/β έργα.

Ειδικότερα:

Μετρήσεις και ελέγχους όλου του Η/Μ εξοπλισμού ( πίνακες, inverters, υποσταθμοί, καλωδιώσεις – RISO ).

Μετρήσεις και ελέγχους ειδικά στις φ/β γεννήτριες, για τυχόντα φυσικοχημικά φαινόμενα, όπως : PID, Hot spots.

Επαναφορά φ/β πάρκων από PID.

Αντικεραυνική προστασία.

Επισκευές και επιδιορθώσεις φ/β πάρκων.

Επισκευές στις φ/β γεννήτριες, καμένων ή ελαττωματικών junction boxes ή αντικατάστασή τους με νέα.

Ανάληψη ως συντηρητής Ο&Μ έργων τρίτων.

Ανεξάρτητος επιστημονικός σύμβουλος σε έργα τρίτων, ιδιαίτερα στο τμήμα των φ/β γεννητριών, όπου η ΣΕΝΕΡΣ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ημιαγωγική τεχνολογία και παραγωγή solar cells (κυψελών), καθώς και συναρμολόγηση (Assembly) φ/β γεννητριών.

Με το πέρας εκάστης συντήρησης ή ελέγχων, μετρήσεων και επισκευών, συντάσσεται τεχνική αναφορά, που περιλαμβάνει όλα τα ευρήματα καθώς και τις πιθανές κατασκευαστικές παραλήψεις, με τις ανάλογες συστάσεις και προτάσεις, έτσι ο επενδυτής είναι ενήμερος για την κατάσταση της επένδυσής του και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, για να διασφαλιστεί η μακρόχρονη αξιοπιστία και λειτουργία του πάρκου του.

Ένα φ/β έργο που πληροί τα πρότυπα και συντηρείται τακτικά βάσει προτύπων, αφ` ενός λειτουργεί εύρυθμα, δεν παρουσιάζει απώλειες παραγωγής, ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες σοβαρής ζημιάς, καλύπτει τις ανάλογες εγγυήσεις των κατασκευαστικών οίκων και θα βρίσκεται σε καλή συνεργασία με τις ασφαλιστικές.