Περιγραφή έργου

Φωτοβολταϊκό σύστημα 9,87 KWp σε στέγη , Μάρτιος 2012