Περιγραφή έργου

Ηλιακή στέγη 4,7 KWp στην Γλυφάδα Αττικής