Περιγραφή έργου

Γυμνάσιο Θερμών – Εχίνος Ξάνθης ( ορεινή Ξάνθη) 2001

Διασυνδεδεμένο φ/β σύστημα ισχύος 600 Watts. Δωρεά της ΣΕΝΕΡΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς.