Περιγραφή έργου

Φωτοβολταϊκό σύστημα 9,87 KWp σε στέγη – Αττική, Μάρτιος 2012