Στατιστικά έργου

Χαρακτηριστικά έργου

Ισχύς: 98,935 KWp
Διαχειριστής: Θεοδωρακόπουλος
Τοποθεσία: Αγ. Ιωάννης Αχαϊκή Φαραί, Ελλάδα
Σύνδεση με ΔΕΗ: 14/3/2011

Υλικά κατασκευής

aleo
sma