Περιγραφή έργου

Διασυνδεδεμένο σύστημα στο 2ο ΣΕΚ. Δήμος Αιγάλεω, 2007