Κυψέλη – Αθήνα.  Δώμα με Μόνωση.

 Χορηγία.  Ελληνικά Πετρέλαια – ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

  Πιστοποίηση  TUV AUSTRIA, Μάρτιος 2020