ΚΗΦΙΣΙΑ. Επί του στεγάστρου. Πιστοποίηση TUV AUSTRIA.