Μεταμόρφωση Αττικής. Επί του στεγάστρου του πρατηρίου. Πιστοποίηση TUV AUSTRIA.