Από το Μάρτιο του 1998 λειτουργεί το διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10 KWp, που είναι εγκατεστημένο στο δώμα του ξενοδοχείου « ΠΑΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ » στην Πάρο. Είναι το πρώτο διασυνδεδεμένο στον ξενοδοχειακό τομέα, αλλά και από τα πρώτα στον Ελληνικό χώρο. Τότε τα φωτοβολταϊκά συστήματα ήταν σχεδόν άγνωστα και ιδιαίτερα σε εφαρμογές διασυνδεδεμένων με κεντρικό δίκτυο. Για την επιλογή του αναδόχου ( σχεδιασμό και κατασκευή ), χρειάστηκε να επικοινωνήσω και με αρκετές εταιρείες στο εξωτερικό. Τελικά κατέληξα στην εταιρεία semers, που το ανέλαβε με το κλειδί στο χέρι, διότι διέθετε εμπειρία και ο ιδρυτής της εκτός από την εμπειρία διέθετε και βαθιά επιστημονική γνώση επί του αντικειμένου. Δικαιώθηκα πανηγυρικά, αυτή ήταν και η καλύτερη επιλογή. Έγινε μελετημένη και σχολαστική δουλειά, χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικά υλικά και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική του χώρου. Το σύστημα από την εγκατάστασή του λειτουργεί αδιάλειπτα και δεν έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα πρόβλημα. Η συνεργασία με την ΣΕΝΕΡΣ ήταν εξαιρετική, αλλά και η τεχνική ενημέρωση – υποστήριξη παραμένει εντυπωσιακή. Συγχαρητήρια στο Μανώλη Σούρσο και στη ΣΕΝΕΡΣ εν γένει, που με τα φωτοβολταϊκά έργα της, δημιουργεί φίλους.

Δημήτριος Καϊνάρος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π