Έχοντας κατασκευάσει το 2008 σε συνεργασία με τον κ. Μανώλη Σούρσο, τον πρώτο πιστοποιημένο φ/β σταθμό 100kw στη χώρα και στη συνέχεια άλλες έξι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος 715 kWp, πιστοποιημένες ως προς την εναρμόνισή τους με όλα τα διεθνή πρότυπα, με κορυφαίες αποδόσεις και απροβλημάτιστη λειτουργία, η ανάθεση στη ΣΕΝΕΡΣ του περιοδικού ελέγχου και της συντήρησης των εγκαταστάσεών μας, αποτέλεσε για την εταιρεία μας ΖΑΡΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. τη φυσική εξέλιξη μιας ήδη επιτυχημένης συνεργασίας.

Τα ίδια κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε για την επιλογή EPC contractor κατά το στάδιο κατασκευής των έργων μας, δηλαδή η επιστημονική κατάρτιση, η τεχνική επάρκεια, η εμπειρία, η εντιμότητα και η συνέπεια, μας οδήγησαν στην επιλογή της semers και για το O&M των φ/β σταθμών μας.

Σε πείσμα όλων των προσπαθειών υπονόμευσης και απαξίωσης τους, οι επενδύσεις στη φωτοβολταϊκή ηλεκτροπαραγωγή θα είναι επιτυχημένες εφόσον α) διασφαλιστεί η σταθερή τους απόδοση σε βάθος χρόνου, β) αποφευχθούν ζημιές και φθορές που μπορούν έγκαιρα να προβλεφθούν ή διαγνωστούν (ιδίως σε μια επένδυση νέας, μη δοκιμασμένης τεχνολογίας όπως αυτή των φωτοβολταϊκών) και γ) τηρηθούν οι τεχνικές προϋποθέσεις για την ασφαλιστική κάλυψη απρόβλεπτων κινδύνων, που πάντοτε ελλοχεύουν σε μια υπαίθρια εγκατάσταση καθαρά τεχνολογικής φύσεως.

Επιπρόσθετα, στις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά ηλιακής ενέργειας, η οποία μετά από μια δεκαετία αλματώδους ανάπτυξης εισήλθε σε μια περίοδο εξυγίανσης και ανασυγκρότησης με εξαγορές, συγχωνεύσεις και πτωχεύσεις και το μέλλον των μεγαλύτερων κατασκευαστών φωτοβολταϊκού εξοπλισμού να είναι αβέβαιο, η τήρηση των εγγυήσεων τους σε βάθος εικοσιπενταετίας καθίσταται τουλάχιστον αμφίβολη για τους επενδυτές. Για την εταιρεία μας, η πιστοποιημένη συντήρηση των εγκαταστάσεών μας και οι τεχνικές εκθέσεις της semers, έχουν ήδη αποτελέσει ακλόνητα επιχειρήματα κατά τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας από εγγυήσεις υλικών και απόδοσης.

Μέσα από τη συνεργασία μας με έναν αξιόπιστο και πιστοποιημένο συνεργάτη όπως η semers του κ. Σούρσου, όχι μόνο θωρακίζουμε τις υφιστάμενες επενδύσεις μας, αλλά και προετοιμαζόμαστε για τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που σύντομα θα προκύψουν ως συμπληρωματικές τεχνολογίες της φωτοβολταϊκής ενέργειας.

Κωνσταντίνος Μπατσάκης
Οικονομολόγος – Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)

ΔΣ – ΖΑΡΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ