Το 2006, μετά την ψήφιση του Νόμου 3468 και αναζητώντας ένα καινούργιο πεδίο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, άρχισα να διερευνώ το χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Μια από τις πρώτες επαφές που είχα με τις ελάχιστες τότε εταιρείες του κλάδου, ήταν με τη semers Μ.Ε.Π.Ε. του κου Μανώλη Σούρσου, που αποτέλεσε και το σημείο εκκίνησης για την ενασχόληση μου με το αντικείμενο.

Από τα πρώτα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας μέχρι και την υλοποίηση του πρώτου έργου, που ετέθη σε παραγωγική λειτουργία το Μάϊο του 2009, η βοήθεια του κου Σούρσου και των συνεργατών του υπήρξε πολύτιμη στην αντιμετώπιση ενός ασαφούς θεσμικού πλαισίου και πολλών γραφειοκρατικών εμποδίων. Έκτοτε έχουμε ολοκληρώσει την κατασκευή και διασύνδεση τεσσάρων ακόμη επίγειων φ/β σταθμών κι ενός συστήματος στέγης, στα πλαίσια μια ειλικρινούς και απροβλημάτιστης συνεργασίας, η οποία και συνεχίζεται σε έργα υπό εξέλιξη.
Η βαθιά επιστημονική γνώση του κου Σούρσου και η πολύχρονη εμπειρία της εταιρείας semers στην κατασκευή αυτόνομων φ/β συστημάτων, πολύ πιο απαιτητικών σε αξιοπιστία και αντοχή λόγω συνθηκών λειτουργίας και υποστηριζόμενου έργου, αποτελούν εγγύηση για το σχεδιασμό και την κατασκευή φ/β εγκαταστάσεων που αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες των ποιοτικών υλικών, εξασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις και αντοχή στο χρόνο.

Επιπλέον, είμαι βέβαιος πως η άριστη τεχνική υποστήριξη είναι εξασφαλισμένη στο μέλλον, από μια εταιρεία που βασίζεται στην προσωπική σχέση με τον επενδυτή και αναλαμβάνει έργα που μπορεί να διαχειριστεί με επάρκεια και υπευθυνότητα.

Σας ευχαριστώ και προσβλέπω στη συνέχιση της άριστης συνεργασίας μας.

Κωνσταντίνος Μπατσάκης