Αγροτικό Net Metering

Όσον αφορά το Net-metering για αγρότες, η ΣΕΝΕΡΣ Α.Ε. μπορεί να σας εξασφαλίσει χρηματοδότηση που μπορεί να καλύψει στο ακέραιο το κόστος του φ/β συστήματος σας.

Αναλαμβάνουμε net-metering για αντλίες, πομώνες, γεωτρήσεις, virtual net-metering κάθε ισχύος και απαιτήσεως κ.τ.λ., έχοντας πολλά έργα στην φαρέτρα μας.

Το πρώτο αγροτικό virual net-metering της Πελοποννήσου, είναι έργο της ΣΕΝΕΡΣ Α.Ε.

Seners