Η ΣΕΝΕΡΣ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη με ISO 9001: 2015 από το 2004 ως κατασκευαστής φ/β έργων – EPC από την TUV HELLAS S.A. και TUV AUSTRIA. Επίσης, είναι πιστοποιημένη και ως συντηρητής φ/β έργων (O&M),από την TUV HELLAS S.A.

Πιστοποιητικά Συντηρήσεων (Ο&Μ)

Πιστοποιητικά Κατασκευών (EPC)