Εξειδικευμένοι Έλεγχοι ως Ανεξάρτητος Σύμβουλος σε φ/β Έργα Τρίτων

H SENERS Α.Ε., εταιρεία με μακρά εμπειρία στο χώρο της ημιαγωγικής και φ/β τεχνολογίας και πιστοποιημένος EPC από την TUV HELLAS & TUV AUSTRIA, αλλά και ως Ο&Μ, πέραν των τακτικών πελατών της, που αναλαμβάνει ως Συντηρητής Ο&Μ, (Συντηρήσεις – Επισκευές, monitoring), αναλαμβάνει και ως Ανεξάρτητος Επιστημονικός Σύμβουλος σε έργα Τρίτων για εξειδικευμένους ελέγχους και μετρήσεις. Η ΣΕΝΕΡΣ διαθέτει την πλέον επαγγελματική και επιστημονική εξειδίκευση, ιδιαίτερα στο τμήμα των φ/β γεννητριών (dc section), που αποτελούν την υπόσταση της επένδυσης.

Οι έλεγχοι αυτοί, πραγματοποιούνται πάντα σύμφωνα με την 23χρονη και πλέον εμπειρία της εταιρείας σε φ/β έργα, αλλά και βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων EN 62446: 2009 & IEC 62305, που διέπουν τα φ/β έργα και που η ΣΕΝΕΡΣ τα τηρεί απαρέγκλιτα.

Με το πέρας των ελέγχων και των μετρήσεων, συντάσσεται τεχνική αναφορά που αποστέλλεται απευθείας στον ιδιοκτήτη, ή στον Συντηρητή του φ/β έργου. Στην αναφορά περιλαμβάνονται όλα τα ευρήματα και οι πιθανές κατασκευαστικές παραλήψεις, με τις ανάλογες συστάσεις και προτάσεις, προκειμένου το φ/β πάρκο να είναι αξιόπιστο και να πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Έτσι, ο επενδυτής είναι ενήμερος για την κατάσταση της επένδυσής του και γνωρίζει τί πρέπει να κάνει, ώστε να διασφαλιστεί η μακρόχρονη αξιοπιστία και λειτουργία του πάρκου του.