Η ΣΕΝΕΡΣ Α.Ε. είναι από τις πρώτες εταιρείες που υλοποιεί φ/β συστήματα Net metering  – αυτοπαραγωγή ή ιδιοπαραγωγή με το κλειδί στο χέρι (turn key). Αναλαμβάνει, από μερικά KWp για οικιακά, βιοτεχνικά μέχρι και μεγάλα βιομηχανικά έως  MWp,s.

Επίσης η ΣΕΝΕΡΣ, είναι από τις πρώτες εταιρείες, που  υλοποιεί και φ/β συστήματα εικονικού συμψηφισμού (virtual  net metering)  σε αγροτικές εφαρμογές και κυρίως σε αντλιοστάσια.

Αναλαμβάνει την επιθεώρηση και μελέτη του χώρου εγκατάστασης των φ/β (στέγη, δώμα, έδαφος), σύνταξη φακέλου, διαδικασίες αδειοδότησης, καθώς επίσης και χρηματοδότηση των φ/β έργων μέσω συνεργαζόμενης τράπεζας.    

Όλα τα φ/β συστήματα της ΣΕΝΕΡΣ, πληρούν τα διεθνή πρότυπα όπως EN 62446, IEC 62305 και επιπλέον όλα τα συστήματα προσωπικής ασφάλειας και ιδιοκτησιών (Health & Safety).

Όσον αφορά το Net-metering για αγρότες, η ΣΕΝΕΡΣ Α.Ε. μπορεί να σας εξασφαλίσει χρηματοδότηση που μπορεί να καλύψει στο ακέραιο το κόστος του φ/β συστήματος σας. Αναλαμβάνουμε net-metering για αντλίες, πομώνες, γεωτρήσεις, virtual net-metering κάθε ισχύος και απαιτήσεως κ.τ.λ., έχοντας πολλά έργα στην φαρέτρα μας.

Το πρώτο αγροτικό virual net-metering της Πελοποννήσου, είναι έργο της ΣΕΝΕΡΣ Α.Ε.

Η ΣΕΝΕΡΣ, είναι η μόνη εταιρεία που εγκαθιστά φ/β συστήματα netmetering στα πρατήρια υγρών καυσίμων των ΕΛΠΕ ( ΕΚΟ & BP), τα οποία έχουν και ειδικές προδιαγραφές. Τα συστήματα αυτά παραδίδονται αφού πρώτα επιθεωρηθούν – ελεγχθούν και πιστοποιηθούν από τον ανεξάρτητο φορέα TUV AUSTRIA.

Βλέπε πρόσφατα φ/β συστήματα net metering και πιστοποιητικά.

Ακόμα, φ/β  συστήματα που εγκαθίστανται σε δώμα  με μόνωση, η ΣΕΝΕΡΣ  χρησιμοποιεί ειδική μεταλλική βάση εγκατάστασης,  για να μην τραυματίζεται η μόνωση.