Πρόγραμμα PV STEGI

Πρόσβαση σε όλους στην πράσινη ενέργεια! Πράσινη ενέργεια για όλα τα σπίτια!

Με το πρόγραμμα PV STEGI μπορείς να επιδοτηθείς έως και 70% βάζοντας μπαταρία.

Σε αυτό το πρόγραμμα έχουν πρόσβαση όλοι!

Οι αιτήσεις θα εγκρίνονται με σειρά προτεραιότητας εφόσον φυσικά πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις, οπότε θα εφαρμοστεί το μοντέλο… όποιος προλάβει.

Όπως αναφέρεται και στον οδηγό του προγράμματος «στην περίπτωση που κατά την αίτηση, εξαντληθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης». Το ίδιο συμβαίνει αν εξαντληθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της κατηγορίας κατά τον έλεγχο της αίτησης. 

Το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό έως και 75% την εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκού με μπαταρία σε νοικοκυριά (έως 60% για τους αγρότες) ενώ το συνολικό ποσό της επιδότησης μπορεί να φτάσει ακόμη και στις 16 χιλιάδες ευρώ για τα ευάλωτα νοικοκυριά (έως 10.000 ευρώ για αγρότες). 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι νοικοκυριά και αγρότες που θα μπορούν να εγκαταστήσουν το δικό τους μικρό φωτοβολταϊκό, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία). Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ και χρήσης των κωδικών TAXISNET. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα ευάλωτα νοικοκυριά με τη διάθεση 35 εκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά για αυτούς, ενώ προβλέπεται ειδικό bonus 10% για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες.

Κατεβάστε τις Οδηγίες

Seners