Ποιοι Είμαστε

dots-icon ΣΟΥΡΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε – ΣΕΝΕΡΣ Α.Ε

Η εταιρεία ΣΕΝΕΡΣ είναι από τις πρώτες εταιρείες ενεργειακών συστημάτων στον ελληνικό χώρο που ασχολείται αποκλειστικά με φωτοβολταϊκά έργα και συστήματα για διάφορες εφαρμογές.

Η ΣΕΝΕΡΣ ιδρύθηκε το 1995 από τον ηλεκτρονικό μηχανικό Μανώλη Σούρσο. Ο ιδρυτής της κατέχει πλούσια εμπειρία σε βασική έρευνα φωτοβολταϊκών στοιχείων, παραγωγή φ/β γεννητριών και εφαρμογές φωτοβολταϊκών συστημάτων από το 1981 στη Β. Αμερική (Βλέπε Δημοσιεύσεις). Στην Ελλάδα από το 1986, διετέλεσε τεχνικός σύμβουλος και υπεύθυνος του τμήματος ΑΠΕ για την ανάπτυξη και προώθηση φ/β συστημάτων για διάφορες εφαρμογές στην εταιρεία TUDOR Ελληνική Α.Β.Ε. θυγατρική του Φιλανδικού ομίλου NESTE O.Y.

Ο βασικός άξονας της ύπαρξης και ανάπτυξης της ΣΕΝΕΡΣ από την αρχή της λειτουργίας της είναι η ποιότητα και η διαχρονική αξιοπιστία των φ/β έργων της. Η πολιτική της δεν είναι απλώς να αναλάβει κάποιο έργο, αλλά να κερδίζει την εμπιστοσύνη των πελατών της και να μπορεί να ανταποκρίνεται πλήρως στην υποστήριξη και τις απαιτήσεις τους.

Για αυτό και:

Έργα της όπως, το φ/β σύστημα το 1996, στο ξενοδοχείο 50 κλινών, Elounda Island Villas, και το διασυνδεδεμένο φ/β το 1997 στο 5ο Γυμνάσιο της Νίκαιας, έχουν συμπεριληφθεί και αναφέρονται στον οδηγό της Ε.Ε. Renewable Energy: Best Practice Projects Yearbook.

Είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 : 2015, για Μελέτη – Σχεδιασμό, Εγκατάσταση και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών έργων από το 2004.

Ως EPC, ελέγχεται και πιστοποιεί δειγματοληπτικά από το 2009 φ/β έργα της που αφορούν επενδύσεις από ανεξάρτητο φορέα – TUV, ως προς τον σχεδιασμό, ποιότητα, κατασκευή, τεχνική επάρκεια και συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Έτσι και ο επενδυτής είναι ενήμερος για την ποιότητα και την διαχρονική αξιοπιστία της επένδυσής του. Βλέπε Πιστοποιητικά EPC

Από τον Ιανουάριο του 2014, η ΣΕΝΕΡΣ δειγματοληπτικά, ελέγχεται και πιστοποιεί φ/β έργα της, από ανεξάρτητο φορέα TUV, ως προς την Ετήσια Επιθεώρηση – Συντήρηση & Επισκευές φ/β έργων. Έτσι γνωρίζει και συνεχώς αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της, ώστε αυτές να πληρούν το βασικό E.U. πρότυπο EN 62446 : 2016 καθώς και τα επιμέρους.

Δημοσιεύσεις Κου Σούρσου (σχετικά με τα Φωτοβολταϊκά)