Εγκατάσταση Net Metering 50kWp – Prime Laser Technology SA

Εγκατάσταση Net Metering 50kWp στην Prime Laser Technology SA, στην περιοχή ΒΙΟΠΑ Κερατέας.

Seners