Ενεργειακή Κοινότητα LightEnergy στην Αργολίδα

Ενεργειακή Κοινότητα LightEnergy στην Αργολίδα, ισχύος 864kWp.

Seners