Αντικατάσταση 1275 φ/β γεννητριών από τον κατασκευαστικό οίκο

Η πολύχρονη εμπειρία και know-how τα ΣΕΝΕΡΣ στηρίζει έμπρακτα πελάτες που την εμπιστεύονται για τα φ/β πάρκα τους. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά πελάτη που δεν κατασκευάσαμε εμείς το έργο του, αλλά μας εμπιστεύτηκε την συντήρηση και επισκευή του. Με την μέθοδο της Ηλεκτροφωταύγειας, που μόνο η ΣΕΝΕΡΣ εκτελεί και προσφέρει στην Ελλάδα, ο κατασκευαστικός οίκος αποδέχτηκε την αστοχία υλικού και αντικατέστησε με νέα πάνελ το σύνολο του έργου. Μια διαδικασία που κράτησε πολύ και στο τέλος δικαίωσε τον πελάτη και την τεχνογνωσία μας.