Αντικατάσταση 1275 φ/β γεννητριών από τον κατασκευαστικό οίκο

Η πολύχρονη εμπειρία και know-how τα ΣΕΝΕΡΣ στηρίζει έμπρακτα πελάτες που την εμπιστεύονται για τα φ/β πάρκα τους. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά πελάτη που δεν κατασκευάσαμε εμείς το έργο του, αλλά μας εμπιστεύτηκε την συντήρηση και επισκευή του. Με την μέθοδο της Ηλεκτροφωταύγειας, που μόνο η ΣΕΝΕΡΣ εκτελεί και προσφέρει στην Ελλάδα, ο κατασκευαστικός οίκος αποδέχτηκε την αστοχία υλικού και αντικατέστησε με νέα πάνελ το σύνολο του έργου. Μια διαδικασία που κράτησε πολύ και στο τέλος δικαίωσε τον πελάτη και την τεχνογνωσία μας.

Seners