Δερβίσης 9,87 KWp

Φωτοβολταϊκό σύστημα 9,87 KWp σε στέγη – Αττική, Μάρτιος 2012.

Seners