Γκολέμης 9,87 KWp

Φωτοβολταϊκό σύστημα 9,87 KWp σε στέγη , Μάρτιος 2012.

Seners