Ισχύς: 99,36 KWp

Διαχειριστής: Συμεωνίδου Ελένη

Τοποθεσία: Νέα Ρόδα Χαλκιδική, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 20-04-12

Seners