ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΝΤΑΝΟΥ

Ισχύς: 79,875 KWp

Διαχειριστής: Βαρδαλάκης

Τοποθεσία: Κάντανος Χανιά Κρήτη, Ελλάδα

Seners