Ισχύς: 99,360KWp

Διαχειριστής: Green Greek

Τοποθεσία: Βλαχιώτη Λακωνία, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 29/11/2012

Seners