Αφοί Τσορομώκου

Ισχύς: 98,935 KWp

Διαχειριστής: Αφοί Τσορομώκου

Τοποθεσία: Μολάοι Λακωνία, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 19/11/2010

Seners