Ισχύς: 99,360KWp

Διαχειριστής: Βλαχάκης

Τοποθεσία: Γράμμουσα Λακωνία, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 28/03/2013

Seners