Γκανιάτσος Ανδρέας

Ισχύς: 19,270 KWp

Διαχειριστής: Γκανιάτσος Ανδρέας

Τοποθεσία: Σεργούλας Ναύπακτος, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 30/1/2013

Seners