Γκανιατσός Μ2

Ισχύς: 99,170 kWp

Διαχειριστής: Γκανιατσός M2

Τοποθεσία: Σεργούλας Ναύπακτος, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 02/05/2013

Seners