Στατιστικά έργου

//

Χαρακτηριστικά έργου

//

Ισχύς

397,00 KWp

Διαχειριστής

Μπατσάκης

Τοποθεσία

Νιάτα Λακωνία, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ

9/12/2012

Υλικά κατασκευής

//