Αυτόνομο σύστημα το οποίο από τον Ιούνιο του 1996 ηλεκτροδοτεί το Elunda Island Villas, ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα 50 κλινών.

Για την αξιοπιστία και τη συμβολή του στην ανάπτυξη του Οικολογικού Τουρισμού, επιλέχτηκε και αναφέρεται στο «Renewable Energy: Best Practice Projects Yearbook» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Seners