Φ/Β Νet Metering 100 KWp – Άσυλο Ανιάτων

Άσυλο Ανιάτων – Κυψέλη, Αθήνα

Δώμα με Μόνωση.

Χορηγία. Ελληνικά Πετρέλαια – ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Πιστοποίηση TUV AUSTRIA

Μάρτιος 2020

Seners