Φ/Β Net Metering 12KWp – ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Ελευσίνα

Χορηγία ΕΛΠΕ

Δώμα με μόνωση

Πιστοποίηση TUV AUSTRIA

Όμιλος ΕΛΠΕ: Δωρεά φωτοβολταϊκού συστήματος στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας

Δωρεά Φωτοβολταϊκού στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, από τον Όμιλο ΕΛΠΕ

Seners