Φ/Β Net Metering 20 KWp – ΜΠΟΚΟΣ Δ.

Εικονικός συμψηφισμός (Virtual Net Metering), για κάλυψη αναγκών ηλεκτροδότησης αντλιοστασίου. (Η πρώτη εφαρμογή virtual στην Πελοπόννησο).

Βλαχιώτη Λακωνίας – Σεπτέμβριος 2021

Seners