Ιερά Μονή της Καλύμνου

Υβριδικό φωτοβολταϊκό σύστημα σε συνδυασμό με το κεντρικό δίκτυο.

Seners