Διασυνδεδεμένο σύστημα σε μεταλλική οροφή της εταιρίας STANDOOR Ltd. Αυλίδα Εύβοιας, Ιανουάριος 2008.

Seners