Γυμνάσιο Θερμών Ξάνθης

Γυμνάσιο Θερμών – Εχίνος Ξάνθης (ορεινή Ξάνθη) 2001

Διασυνδεδεμένο φ/β σύστημα ισχύος 600 Watts. Δωρεά της ΣΕΝΕΡΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Seners