Γυμνάσιο Νίκαιας

5ο Γυμνάσιο Νίκαιας – Αττική. Ισχύς 4,5 KWp Ιούνιος 1997

Το πρώτο Διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα που εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στον Ελληνικό χώρο, είναι στο 5ο Γυμνάσιο της Νίκαιας στον Πειραιά και είναι ισχύος 4,5 KWp. Εγκαινιάστηκε στις 6 Ιουνίου του 1997, ημέρα του Περιβάλλοντος, από τον τότε υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ κύριο Λαλιώτη, ο οποίος βλέποντας τον μετρητή να καταγράφει τις πρώτες ηλιακές KWh από το φ/β σύστημα, είχε πει χαρακτηριστικά : ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Για την αξιοπιστία του, αναφέρεται στο Renewable Energy: Best Practice Projects Yearbook της Ε.Ε.

Seners