Μπατσάκης

Φωτοβολταϊκό σύστημα 10ΚWp σε μεταλλική βιομηχανική στέγη.

Seners